Home

Huzat szóval mondat

húzat A magyar nyelv értelmező szótára Kézikönyvtá

régies. 0.05 másodperc. Találatok száma: több mint 100. Túl sok a találat, ezért szükség lehet a keresési mező tartalmának pontosítására! (50 megfejtés listázva.) Kitűnő pontosítási módszer lehet, ha alkalmazod a [ vagy ] (szögletes zárójel) jelet, hogy csak a szóhatárra eső találatok listázódjanak, ami. borítás, bélés ellentéte, borítás, fedés, takarás; bevonat, ad usum externum, külsőleg, külső használatra (orvosi) (idegen szóval), adessivus, a főnévragozás helyhatározói esete, amely hol? kérdésre felel, és külső helyviszonyt fejez ki (magyarban, agnoszticizmus, bölcseleti felfogás, amely szerint a külső valóság lényegi és megbízható megismerése elvileg. huzat - rímek (697 találat): kutat, lyukat, mulat, mutat, nyugat, nyulat, rudat, tucat, tudat, ugat, utat, moszat, olyat, sokat, tolat,.. (javítjuk, de nem vesszük figyelembe az összetett mondatok központozási hibáit). 0 pont adható, - ha a szövegben az alábbiak közül valamelyik hibatípus megvalósul: - igekötős igék írásmódja, - névutós főnevek egybeírása, - j-ly tévesztése, - tagadószók egybeírása egy másik szóval

NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS Fülöp Mária - Szilágyi Ferencné munkafüzet AP 030307_borito.qxp_Layout 1 2015. 05. 08. 12:28 Page b) Keresd meg a kiemelt szavak helyét a táblázatban! Írd le őket elválasztva a meg-felelő oszlopba! fi-a sze-gény min-den domb-ra a) Alkoss a szótagokból szavakat! Írd le őket a vonalra! reg--vott And--gel te--rás i--át _____ b) Alkoss az előző szavak felhasználásával egy mondatot! Egészítsd ki a megadott szótagokat. Blast magyarul és blast kiejtése. Blast fordítása. Blast jelentése. ANGOL-MAGYAR SZÓTÁ

A felsorolt szavak közül melyik lehet ige is és miért

Korongrakó. a) Tegyél annyi piros korongot magad elé, ahány magánhangzó van a szóban! hal hajó siklik hullámzik kirándulók. b) Fordítsd kékre a korongot ott, ahol a hosszú magánhangzót hallod! 3. Alkoss szavakat az alábbi magánhangzókkal! a) Írj a füzetedbe minél több szót a gyűjtésedből Idegen Szavak Szinonimaszótár Román-Magyar szótár Horvát-Magyar szótár Szinonima kereső. Előző szótárazások: courage to do over weather conditions scintillometer stone setter actuate hand baggage blow high blow low to call in prim szintaxis - mondatok szavak - a grammatika megvalósítói, hordozói beszéd: az emberi nyelv els ıdleges létformája ennek természetes egysége: mondat ösztönös nyelvtudat: a szó a nyelv központi egysége • építkezési linearitás (id ıbeli egymásutániság) • fogalmak hordozói; autonómiájuk va

A húzni és a vonni szavak rokon értelműek, de nem mondhatjuk azt, hogy a huzaton nagy volt a vonat, mint a régi kabarétréfában, csak fordítva, hogy a vonaton volt nagy a huzat Angol magyar szleng szótár - 84 szleng a hétköznapi és az üzleti életből (2020) 2020. február 28 nem számolnak be semmir˚l, nem 'igazak vagy hamisak'; és a mondat kimondása önma-gában egy cselekvés elvégzése vagy annak része, és ezt a cselekvést rendszerint nem úgy írnánk le, mint valaminek a kimondását (Tetten ért szavak 32). Pl. Ezt a hajót Queen Elizabethnek nevezem el, A karórámat a fivéremre hagyom Ugyanis a szavakat, kifejezéseket nemcsak önmagukban használhatjuk (pl. a húz vagy von ige nemcsak a mondat fő igéjeként szerepelhet), hanem szószerkezetekben, összetételekben, képzett szavakban stb. is. Például a huzat meg a vonat (vagy a huzal és a vonal, a húzás és a vonás, a huzakodik és a vonakodik) összetett jelek.

szavak másolása írott és nyomtatott betűkről, önálló szóírás, betűk pótlása szavakban, szavak alkotása betűkből, szótagok-ból, tagolatlan mondat szavakra tagolása, hiányos mondatok kiegészítése a mondatba illő szó beírásával. zett tudás alkalmazása. Kezdeményezőképesség és vállalkozó A megadott négy szóval egy-egy mondat írása, amely nem lehet tõmondat levélbõl, tegnapra, Mátraháza, másik. 8. Értelmezze az alább szavakat, egy-egy mondatban õt, húzat, tüzel, irt, áru, oda, koros. 9. Magyarázza meg az alábbi idegen szavak jelentésé mondat szalad a rozsdás síneken, magányos kabinok futnak, a szavak. egymás után, magukban, nincstelen. b) Ragasszátok a szótövekhez a megfelelő toldalékokat! Húzzatok egyenes vonalat a ragasztás helyére! Nevezzétek meg az összeragasztott szavak elemeit! 1. di

Google Fordít

Szófaj kereső. Szótári szavak listája. a; nem; az; hogy; egy; és; mindig; is; kell; meg; miatt; minden; min Ha szeretsz varrni, és szeretnél egy kis vidámságot csempészni az otthonotokba mikuláskor / karácsonykor, akkor ezeket a mikulás sapka széktámla huzatokat neked találták ki! A mikulás sapka széktámla huzatokat gyerekjáték megvarrni, ezért akár kezdő varróként is bátran belevághatsz az elkészítésükbe! (Ráadásul a filc egy nagyon könnyen kezelhető anyag! Majdnem magyar Szótár A szótár ezen részében szembetűnő, hogy nagyon egyszerű szótár szerkezetet láthatunk. A szavak nagy része nemzetközi használatú görög és latin eredetű, melyek előnye, hogy a magyar és német beszélt illetve írott köznyelvben egyaránt használatosak. Így a magyar anyanyelvű nyelvtanuló számára - aki már ismeri ezeket a szavakat. ez az óra. ajtónyílások órája. a lehetek tánca a nem-lehetekkel. leheletekkel nyílnak az ajtók. huzat. hiányod átjár, mint huzat a házon. huzat repít a házon túlra. húz. maraszt. az ágyneműhuzat, a szakadt. nem használom, de harminc éve őrzöm, mint használhatatlan kacatot. mint minden (használhatatlan) kudarcot. macskák ülnek rajta párban, néhol piros vonalak.

Homonímia - Wikipédi

 1. Couvrir magyarul és couvrir kiejtése. Couvrir fordítása. Couvrir jelentése. FRANCIA-MAGYAR SZÓTÁ
 2. Szóval fogj egy hagyományos hőmérőt - ami Bár a tápegység felesleges, ahogy korábban említettem, de egy mondat erejéig a soros ellenállásról: teljesen jó a gondolat, hogy egy soros ellenállással lehet feszültséget csökkenteni, egy dologról feledkeztél el: a fogyasztó ellenállása nem állandó, ezért a.
 3. t a szójelentés, ezért nem is szótározható
 4. den verssort nagybetûvel kezdtek. Ezért néha nagy- Fejezd ki egyetlen szóval a négy testvér nevét! c) Tanuld meg a verset! A négy kívánság Beszéd- és olvasásgyakorlás 1. 1
 5. Néha az az érzésünk, hogy a szavaknak több jelentésük van, de hogy pontosan mikor és hány, azt a nyelvész majd megmondja. Vagy mégsem
 6. Szeretnék pár szóval bemutatkozni:-) Skolik Ágnes vagyok, 57 éves, három gyermek édesanyja, és egy 3 éves kislány nagymamája. Gyermekkoromat Zalakomárban töltöttem, majd Nagykanizsára költöztem, utána pedig Liszóba. Az utóbbi 7,5 évet Németországban töltöttem, ahonnan 2019. márciusában költöztünk haza

Felvidító mondatok Félreérthető mondatok - Nő és férfi Femin . dennapok során. Nagyon kedves emberek a szüleid. Amikor a párod ezt mondja, akkor valószínűleg így is gondolja: kedveli a szüleidet, de ez nem jelenti azt, hogy az összes hétvégét velük szeretné eltölten Hasznos kifejezések angolul - Beszélgetés kezdeményezése. 105 terms. KissAndrea. Angol Szavak, Mondatok, Kifejezések (ENG - HUN) Sarajevo 1992-1995: looking back after 20 years. In Mar 2018. 69 terms. Angol Szavak, Mondatok, Kifejezések (ENG - HUN) 02 - Learning vocabulary. Hasznos szavak, kifejezése Nyelvi játékok 2. (2019-2020) Anyanyelvi játékok II. Ebben a tanévben is kaptok nyelvi feladatokat, rejtvényeket. Ezek megfejtéseit, megoldásait leadhatjátok ÍRÁSBAN A KÖNYVTÁRBA (név, osztály) március elejéig. A legtöbb jó megoldást beküldő tanulókat év végén, a Kazinczy-héten jutalmazzuk. Nézzük a feladatokat A mondatok valóságtartalma. nyílt beszéd (( jelképes beszéd. a szavak mögötti igazi tartalom . manipulálás a szavakkal (pl. választási ígéretek) igazmondás. ferdítés, csúsztatás, hazugság. szándékos mellébeszélés, ködösítés, figyelemelterelés, szómágia (nem hagyja a hallgatót gondolkodni) kényes témák kezelés

Jelentéstömörítő alárendelő összetett szavak. A mellérendelő mondatok. kapcsolatos ellentétes választó következtető magyarázó. Az alárendelő mondatok ( mondatrészi viszonnyal; utalószó és kötőszó ) állítmányi alanyi tárgyas határozós jelzős + a sajátos jelentéstartalmak. a feltételes a hasonlító a megenged 5 papíromból a mondatok, szavak, hogy téged, kit a lelkem úgy kíván, e virágokkal elborítsalak? Vagy inkább tetszik, minden sor ha rács, s a vers kalitka, melyben átadom - hisz bármi fényes, úgyis csak harács, egy más világban van a nagy vagyon - a lelkem, mely a rácson át ha jár, az széthajlik, de mindig visszaáll Váci Mihály Általános Iskola. 4544 Nyírkarász, Fő út 67. Házirend . Bevezetés . A házirend az iskola diákjainak alkotmánya A beszéd nem fontos, így ha abban gyengébb vagy nem probléma. A fontos a szavak, mondatok ismerete és jó írásbeli kommunikáció! Nem elvárt, hogy dolgoztál már ilyen munkakörben, a fontos hogy tanulj Az utolsó mondat (Teleki Erzsébet fordítása) mert a folyosóról olykor-olykor becsapott a hűvös huzat, s halvány, de fölismerhető konyha- meg illemhelyszagot hozott magával. Ocune szóba hozta a napernyőt, s most, hogy a szavak határozott formát öltöttek, akaratlanul is föléledt benne korábbi haragja

Dohányszagú, piros-fekete huzatok, pokrócok, lótakarók, puffok. Annyi mondat van itt, mondattal átitatott kárpit. Mondatitatta. Mondatalatti. Ott az élet az asztalon. Az asztal az egy dolog: table or a desk: nem ezen múlik, itt nem szuperál semmi betanult. A nyegleséget el kell bocsátani. Briliáns belső, végre nem kell látszani Nincs a teremben huzat, ahol Benő fogat A bíró keményen büntet, mert súlyos a Szúnyogirtót vesz éjre gondolva a Készül már az mi az ügyfétl írat. A cipészt arra hog a cipőjét gyorsayn sarkalja. De nagy ez a , nosza mondj árt tömni fogjuk

Oda vissza értelmes szavak (mondatok) ellenőrzése. 2004.11.29. Helló mindenki! Szükségem lenne a segítségetekre! Egy olyan programot szeretnék amely a beírt szöveg visszafelé olvashatóságát ellenőrzi (pl.: Indul a görög aludni) a szóközök figyelmen kívül hagyásával. Előre is köszönöm! Mutasd a teljes hozzászólást Az angol kifejezések és mondatok utazáshoz cikkben mindent megtalálsz Ezek skót angol szavak, de sok angol-angol is érti, bár a korábbiak is inkább skótok, én skót területen élek, de hasznosak lehetnek: bonnie, bonny=beautiful. bairn=child. coo=cow. haggis=pudding made from minced meat and oatmeal, so little bit different than the.

Ne vonatkoztass el! Mindig vonatkoztass! - Ez egy cím. Onnan indult a gondolatmenetem, hogy akartam írni egy posztot: Ha a napsütés tesz önfeledté, s ha elmegy a Nap, akkor a hangulatod is lehanyatlikakkor az nem volt teljes, ideje valami belső egyensúlyt találni. Aztán: Arra gondoltam, hogy ha csak ennyit írok, akkor az rossz visszhangra fog találni, hiszen a legtöbb. Mássalhangzósor . olvasása. Szavak olvasása ly-j hangokkal. Mondatok olvasása. Gyakorlóóra . Szósor olvasása ly-hanggal. Szókapcsolatok olvasása, folytatása. A hangya és a galamb. című népmese olvasása képek segítségével. Ritka betű: dz Dz ; j-l differenciálás. A . A j és a ly betűs szavak írása közötti különbség Szóval a lista: Futómű (70.000ft de már kész) Termosztát + folyadék (kb 25.000ft) Motortartó bak 60.000 körül Klíma ( xft) Akksi (25.000ft) Küszöbök ( menthetetlen, csere cca 60.000ft) Ajtók (foglalkozós, nem problémás, otthon kijavít, 40.000 ködölés) Motortartó nyúlványok (csere, kb 40.000) Beltér cirka 50.000ft körü SORBÁN ATTILA. LIII. Született 1966-ban Nagyváradon. Újságírónak tanult az Esztergomi Újságíró Iskolában, illetve a MÚOSZ Bálint György Akadémiáján, Budapesten. Dolgozott rendre a Bihari Naplónál (szerkesztő), az Erdélyi Naplónál (felelős szerkesztő), majd televíziós korszak következett (TV-S, Lotus TV. Tárgya: a szavak szerkezetének, bels őfelépítésének és létrehozásuk szabályainak a vizsgálata A magyar mondat szerkezetét, szórendjét a mondatösszetev ők logikai szerepe határozza meg. A) topik (téma): megnevezi a már ismertet, amelyr ől a mondat szól huzat, épület, fest ő.

Meg kell hagyni, eredeti stílusa lett a regénynek, és nekem tetszik is Akadt ugyan egy-két mondat mindkét fejezetben, amit egy kicsit túl körülményesnek találtam, és én sem tudtam teljesen hova rakni a Prédikátort (talán kicsit hosszabban írhattál volna róla), de ettől függetlenül azt mondom, szívesen tovább olvasnám a sztorit, mert tetszett Az E/1 írásban. Egy mondat, egy élmény, egy felismerés - a duális világban - legtöbbször relatív. Ha te épp megkönnyebbülsz, hogy elment az extrém meleg, s végre a Nap sem süt, akkor, ha valaki a Nap és a hangulat összefüggéseiről ír, lehet ellenállást vált ki belőled, hisz te pont mást élsz meg

Nyelvtan - Tananyagok - Wordwal

Hargitai (Haitsch) Gyula 1956. február 16-án született Budapesten, művelt, jogvégzett felmenőkkel rendelkező családban. Az irodalom, a költészet iránti érdeklődése már középiskolás korában megmutatkozott, verseit különböző lapok közölték 29 Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária - Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján Megint szóval mondatok. MEGINT (2) szó jelentése. Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint MEGINT (2) szó jelentése, értelmezése: (meg-int) ösz. áth. 1) Valakit figyelmeztet, hogy észre vegyen valamit; ovatossá tesz. Meginteni az utast, hogy bizonyos helyen veszedelmes a járás 2005. április 25-től - 2005.- május 1-ig Bak (12.22-01.20) Ezen a héten gépírást kezdesz tanulni. A gépírás óráid kegyetlen unalmasok. Már alig fogod bírni a strapát szóval kiugrasz az ablakon, illetve kiugrottál volna ha nem csukják be a huzat.

régies - Pöli Rejtvényfejtői Segédlet

 1. Szóval, ha a gyermeked reggel felébredve egy nagyobb méretű csomagot lát majd a szobája közepén, akkor biztosan elkerekedik majd a szeme a csodálkozástól. Sőt, egyszer-kétszer meg is dörzsölheti, hogy valóban jól lát-e. Kérdés ugye, hogyan csempészd be a babzsákot a szobába
 2. den fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete. Definition from Wiktionary, the free dictionary
 3. Csimotakuckó egy új fényképet töltött fel ebbe az albumba: Gyerkőc takarók . 2015. október 15. ·. Örömmel jelentem félig-meddig készen vagyok az elsőkkel! Azért csak félig-meddig, mert még csak a csajos változat készült el, a kispasis még folyamatban van

borítás - Pöli Rejtvényfejtői Segédlet

 1. Exkluzív sorozatként öt héten keresztül folytatásokban részleteket közlünk a 2018-ban Utolsó szombat című művével debütált Mezei Márk új regényéből. Az első részt július 30-i számunkban olvashatták. A könyv fiatal főszereplője 1987 forró nyarának utolsó napjaiban kerül fel Százhalombattáról Budapestre, ahol egyszerre kell beilleszkednie apja testvérének.
 2. Rendhagyó igék, igeidők, elöljárószók, melléknév fokozás, szenvedő szerkezet, gerund, past, present és future tense, dalszövegek, himnuszok
 3. den nap virágot hagyott az ajtaja előtt - erről olvasok az újságban, míg elkészül a teavizem

Hangok, szavak, mondatok ismétlése hallás után, hallási sorrend elismétlése, ismétlő gyakorlatok játékosan; Számfogalom kialakítása, fejlesztése auditív megerősítéssel (pl.: kopogás, taps, egyéb hangingerek leszámolása) Taktilis észlelés. Hideg-meleg érzékeltetése; Különféle formák, tárgyak felismerése. A rend lelke, történések, miegymás. Újra itt van az a nemes pillanat, mikor kedvemre kaparászhatom a klaviatúrát anélkül, hogy a pötyögés eredményeképp valami házi dolgozat, beadandó, jegyzőkönyv vagy óravázlat születne. Persze ezeknek is megvan a maguk szépsége, de akkor is jobban szeretek csak úgy halászgatni a.

Rímkereső.hu: huza

Blast - Angol-magyar Szótá

Magyar nyelv 5. FELADATOK - freewb.h

 1. dezek természete - elválaszthatatlan az adott vers egészétől, de az egész kötettől, annak szerkezetétől, sőt az életmű teljességétől is. Mindehhez hozzátenném: a magyar irodalomtörténetbe való szerves illeszkedésétől hasonlóképpen.
 2. t ahogy azt nem régiben írtam,álmodtam egy világot magamnak... Hát bejött... Nem tudom ezt frappánsabban megfogalmazni,de íg
 3. Pótold az alábbi mondatok igéiben a hiányzó magán- és mássalhangzól< betúit! Noémi sokat tan l. Edesanyja is se t neki. Sokszor órál<ig belemer nek a tanulásba. Anyu jav t is. Szépen jav a kislány helyesírása. Anyu befo a Csilla haját. Szalagot k t bele. 1<ét oldalra csatot is t így hor a a haját, mióta hosszú. lgy nem a.
 4. Könyv ára: 2181 Ft, Állati egypercesek 2. - Sütő András, Hirtelen egy hatalmas macska ugrott elő a semmiből, nekem esett, és teljes dühét beleadva megharapta a jobb kezemet, majd amilyen gyorsan megjelent, olyan gyorsan el is tünt. Mi volt ez? Honna
 5. Ez abban különbözik a latin szóval jelölt bilingvitástól, hogy esetükben a két nyelvet más-más szituációkban használják (Bartha 1999). Ez a körülmény természetesen visz-szahat a cigányok által beszélt nyelvek szókincsére, de egész szerkezetére is. A cigány ember például magyarul vásárol a boltban
 6. tákat rajzol a kapualj kövén gyűlő porba. Ahogy kattan, majd nyikorgó zajjal megindul a lift. Aztán felkaptam a táskámat, és egészen lassan, hátha Majomúr mégis meggondolja magát, kisomfordáltam az utcára

Draught - Angol-magyar Szótá

2. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket! 5 p. /. p. A) Sári az anyukájával vásárolni ment __ Tollbamondás. A könyvek írása valamikor igen nagy vesződséggel és fáradsággal járt. Mégis megannyi pótolhatatlan értékkel és szépséggel együtt ijesztően hamar megsemmisülhettek

Szleng mondatok - 10 amerikai szleng kifejezés, amit menő

4) Rokonértelmű szavak (szinonimák) H1. J ─ H2. H3. Különböző hangalakú, jelentésükben hasonló szavak. Kiterjed a nyelv minden jelentéssel bíró elemére: toldalékok, szavak, szintagmák, mondatok, szövegek. Megkülönböztetünk . szorosabb és tágabb értelemben vett rokon értelmű szavakat. Majd ezt követi az angol szavak meghatározása, magyar jelentése, és egy angol mondat a magyar fordításával együtt. Ha teljesen kezdő vagy, előbb tanuld végig 25 leckés tanfolyamom A nyelvtudásnak ugyancsak fontos része az, hogy mit mivel lehet együtt mondani. A rokon értelmű szavakat nem használhatjuk bármire A megengedõ mondat összetett jelentésû, ennek megfele-lõen tipikusan egynél több jelölõelemmel ellátott szerkezettí-pus. Két alapjelentés adódik benne össze: az ok-okozati jelen-tés és az ellentétes jelentés. Pl. Bár huzat volt, mégsem csukták be az ablakokat. Az úgynevezett megengedõ jelentés azzal jö Az összetett mondat olyan szavak csoportja, amelyek legalább két független záradékból állnak. A fő különbség az egyszerű és összetett mondatok között egy egyszerű mondat egyetlen záradékból áll mivel egy összetett mondat két vagy több záradékból áll Autóval görögországba, népszerű üdülőhelyek Karpathos. #248966 Ian 2018-12-18 ˝Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni abban, hogy 2019 aug. végén szept. elején ( 7-10) napra, hogy tudnánk Budapestről Karpathosra eljutni minél egyszerűbben és olcsóbban. 5 fő lenne, de csak repjegyet (charter) az utazási irodák nem adnak ennyi ember részére

Nyelv és Tudomány- Főoldal - Rokonértelműség: ,,egyszerű

Charlotte Brontë: Jane Eyre 93%. Gyakorlatilag szègyen, h ilyen sokàig tartott kiolvasnom, ès az is szègyen, h eddig vàrtam vele. Az eleje szàmomra elèg borzasztòan indult, jò lassan is haladtam vele. Aztàn eljutottunk Thornfield Hall-ba, ès azt vettem csak èszre, h tetszik a könyv Academia.edu is a platform for academics to share research papers

213. Csomagolt méret. 20 x 16 x 5,5 cm. Méret. 140 x 89 x 23 mm. Btech East Euro Card EE-3 többnyelvű kártya V4 és V5-ös szótágépekhez. 19 990 Ft. Részletek Majd ezt követi az angol szavak meghatározása, magyar jelentése, és egy angol mondat a magyar fordításával együtt. Ha teljesen kezdő vagy, előbb tanuld végig 25 leckés tanfolyamom ; t a régi kabarétréfában, csak fordítva, hogy a vonaton volt nagy a huzat ; Ingyen angol A rokon értelmű szavakat nem használhatjuk bármire. A húzni és a vonni szavak rokon értelműek, de nem mondhatjuk azt, hogy a huzaton nagy volt a vonat, mint a régi kabarétréfában, csak fordítva, hogy a vonaton volt nagy a huzat . 3. Levél bevezetése (miért írsz, hogy vagy, stb.) 4. Levél befejezése, elköszönés 50 inspiráló mondat, amit akár minden nap elmondhatsz a gyerekednek Családom Utoljára frissült: 2020. szeptember 3. 16:03 Olvasási idő: 1 perc #család #kölyök #gyereknevelés #Galéria #Szeretet #elfogadás #Inspiráló #pozitív gondolatok #Ti #Pozitív mondatok #10 éves az éva #best of éva onlin Szóval hozzájuk vittem ki a motort egy havas téli napon, kis listával, melynek az első helyén a gyűlöletes, mindent megkeserítő hiba állt: dobálja a kettest. Néhány hét múlva csengett a telefon: kész a motorod, jöhetsz érte. Mentem én, repültem, alig vártam hogy ráüljek Idéz-em: Nem tudom, mióta divat a ragok-at kötőjel-lel kapcsol-ni a szavak-hoz. A -ni az nem rag, hanem jel, tehát azt nem kell kötőjel-lel írni. =P SL vita 2011. január 6., 21:10 (CET) És tökéletes eltájoltság a következő mondat: A média magyarul egyes számú főnév, jelentése tömegtájékoztató eszköz